Vi vill förändra dagens utbildning och bjuder in Sveriges skolor till “Utbildning-2.0”. 

Träslöjd i VR!

 • Konstruera en app (mjukvara) i VR som kommer användas med mobilt VR-headset (hårdvara) som sedan eleverna använder tillsammans med träslöjdsläraren eller annan vuxen.
 • Skapa ett verktyg och hjälpmedel för att hjälpa de elever med svårigheter i skolämnet träslöjd.

   

 • Skapa nya intressanta,roliga upplevelser.

   

 • Få in VR-teknik i grundskolan som ett komplement till undervisning.

   

 • Skapa en plattform för fler av denna typ av appar vi skapar i framtiden.

  Önskade effekt hos eleven

  • Ökad delaktighet i undervisningen av eleverna. 
  • Ökade förutsättningar för eleverna att lyckas på egen hand.
  • Underlätta för läraren att göra en rättvis bedömning på elevens kunskap och utförande.
  • Ökad självkänsla hos eleverna.
  • Ökad känsla av eleverna att känna sig mer inkluderad i undervisningen.
     
  • Ökad känsla att få klara av saker o ting på egen hand.
  Läroplanens kriterier

  Kriterier för betyg E (godkänt)

  Läroplanens kriterier för betyg E säger att
  ”Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

  Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.”

  – Kunskapskravet som vi valt att fokusera på:

  “Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.”
  _______________

  Vi följer läroplanen för att förenkla för er lärare vid planering av lektioner och bedömning av elever. Du kan också gå tillbaka och följa elevens framsteg när han eller hon gjort klart sitt arbete. Enklare och bättre helt enkelt.

  Varför detta är viktigt.

  ”Alla elever ska kunna delta aktivt i skolans ämnen men idag är många exkluderade ur träslöjden av fysiska och psykiska skäl. I VR-appen My virtual classroom kan alla delta på sina egna villkor och förutsättningar i en trygg miljö där man kan skapa och lära sig mer om träslöjd och följa läroplanens mål. Vi stärker varje elev att överkomma hinder och inkluderas i skolan. En skola för alla – helt enkelt.”

  Daniel Johansson

  Grundare

  Hur allt började

  Daniel Johansson som efter 10 år fortfarande jobbar inom skolan och dagligen ser hur ett stort antal elever behöver hjälp för att lösa olika uppgifter ville se om det finns lösningar inom dagens teknik. I det praktiska ämnet träslöjd blir svårigheterna för vissa elever så pass att en elevassistent/elevresurs gör större delen av arbetet istället för eleven. Eleverna vill lyckas, vill klara av saker och ting själva men kan ibland inte på grund av någon form av funktionsnedsättning.

  My Virtual Classroom skapades när Daniel Ny, med bakgrund som spel- och apputvecklare kom in och delade med sig av sina erfarenheter. My Virtual Classrooms mål just nu är att skapa en digital lösning i en virtuell värld som ett verktyg och hjälpmedel för att lyckas på mer egen hand. Samma läroplan, samma lektion, samma uppgift men i en virtuell träslöjd!

   Skolungdom i rullstol använder VR

   Självständighet

   Vi ökar elevernas förutsättningar att kunna jobba mer självständigt.

   Alternativ

   Allt kommer finnas i en mobilt VR headset som eleven använder på den plats som hen själv känner sig bekväm med – Enkelt för eleven och läraren, billigt för skolan.

   Jämlikhet

   Elever med funktionsvariation ges möjlighet till en mer jämlik skolgång

   Aktuellt

   Digital träslöjd

   Teamet bakom My Virtual Classroom arbetar just nu med att skapa en digital träslöjd i en virtuell värld för elever med funktionsvariation i skolan.

   Första versionen av appen är på gång, vill du hjälpa oss att testa den?

   Se video här.

   Just nu...

   Projektet tar små säkra steg framåt i utvecklingen. Vi fortsätter vårt samarbete med LiU samt MÖLK, Östsvenska Yrkesutbildning och Valla Game Education där studenter under våren kommer vara med under utvecklingen.

   Vi kommer under vintern 2021/2022 ta reda på mer om hur detta verktyg kan hjälpa eleverna och vi kommer arbeta med att få svar på våra frågor tack vare studenterna och testskolorna

   Vill du vara med och skapa
   morgondagens undervisning?

   Öppna dörrar

   Få en möjlighet att mentalt förflytta sig till andra platser och uppleva miljöer som de flesta aldrig kommer kunna ta sig till. Det går också att interagera i dessa miljöer, samt träffa andra personer som inte befinner sig i samma fysiska rum.

   Kontakt?

   Vi söker hela tiden efter nya utmaningar, samarbeten och dialoger.

    

    Kontakta oss: creeddj1@gmail.com

   Kika in i framtiden

   Vi kommer gärna till er och delar med oss av spännande framtidsspaningar eller varför inte en VR-upplevelse?

   Samarbetspartners

   Mölk
   Linköpings universitet
   Dyno Robotics logotyp
   Linköpings universitet